Yamaha C3 Zwarte Vleugel

Yamaha C3 (1991)

KSh1,950,000
Yamaha C7 Vleugel

Yamaha C7

KSh2,100,000
Yamaha G3 Vleugel

Yamaha G3

KSh1,650,000
Yamaha G3 Zwarte Vleugel

Yamaha G3 (1972)

KSh999,000
Zwarte Yamaha G3 Vleugel

Yamaha G3(1988/2017)

KSh1,499,000
Yamaha G2 Vleugel Wit

Yamaha G2 (1984)

KSh1,199,000
Zwarte Vleugel Yamaha G2

Yamaha G2 (1983)

KSh1,199,000
Yamaha C3 (1990)

Yamaha C3 (1990)

KSh1,499,000
Yamaha S6

Yamaha S6

KSh3,499,000